به بلــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــ ــــــندی فریاد سکوت

اینجا دلی تنـــــــگ است....

1/قید که خوب است
فعل و فاعل و مفعول تو را هم زده ام ....
2/گرسنگی دختر مزرعه
نه به آفت ربط دارد
نه به خشکسالی
به مرخصی هایی برمی گردد
که مترسک
برای اسکی روی برف گرفته بود ...

نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 12:16 ب.ظ توسط مبینا دیدگاه |

قالب برای بلاگ